VELKOMMEN TIL SCAN-MED

Scan-Med AS Norway ble etablert i 1982 og er et heleid norsk firma med hovedkontor og lager i Drammen. Vår kjernevirksomhet er salg av medisinsk teknisk utstyr og forbruksmateriell til sykehus og private klinikker. Sammen med våre datterselskaper i Sverige, Danmark og Finland dekker vi nå hele Scandinavia og oppnår ved det unik produkt- og servicekompetanse.

Les mer…

Scan-Med AS Norway - Syretårnet 24 - 3048 Drammen - Postboks 4124 - 3005 Drammen - Telefon:: 32 26 53 30 - E-post: scan-med@scan-med.no